Uwch Reolwyr

Nicola Wesson

Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol

Yn gyfrifol am: Cyfathrebu Corfforaethol.

E-bost: Nicola.Wesson@gwent.pnn.police.uk

Matthew Coe

Pennaeth Cyllid

Yn gyfrifol am: Cyllid.

E-bost: Matthew.Coe@gwent.pnn.police.uk

Sian Gunner

Pennaeth Caffael

Yn gyfrifol am: Caffael.

E-bost: Sian.Gunner@gwent.pnn.police.uk

Dave Broadway

Pennaeth Cyfiawnder Troseddol a Rheoli Data

Yn gyfrifol am: Gwasanaethau'r Ddalfa, Rheoli Data a Gweinyddu Cyfiawnder.

E-bost: David.Broadway@gwent.pnn.police.uk

Kieran McHugh

Pennaeth Ystadau ac Adnoddau

Yn gyfrifol am: Ystadau ac Adnoddau.

E-bost: Kieran.McHugh@gwent.pnn.police.uk

Julie Reynolds

Pennaeth Gwasanaethau Fflyd

Yn gyfrifol am: Gwasanaethau Fflyd.

E-bost: Julie.Reynolds@gwent.pnn.police.uk