Uwch Reolwyr

Neil Lewis

Pennaeth Gwasanaethau Pobl

Yn gyfrifol am: Adnoddau Dynol, Dysgu a Datblygu, Iechyd Galwedigaethol ac Iechyd a Diogelwch.

E-bost: Neil.Lewis@gwent.pnn.police.uk

Dave Broadway

Pennaeth Cyfiawnder Troseddol a Rheoli Data

Yn gyfrifol am: Gwasanaethau'r Ddalfa, Rheoli Data a Gweinyddu Cyfiawnder.

E-bost: David.Broadway@gwent.pnn.police.uk

Kieran McHugh

Pennaeth Ystadau ac Adnoddau

Yn gyfrifol am: Ystadau ac Adnoddau.

E-bost: Kieran.McHugh@gwent.pnn.police.uk

Julie Reynolds

Pennaeth Gwasanaethau Fflyd

Yn gyfrifol am: Gwasanaethau Fflyd.

E-bost: Julie.Reynolds@gwent.pnn.police.uk