Graddiwch ein Gwasanaeth

Mae Heddlu Gwent wedi ymroi i amddiffyn a thawelu meddwl ei gymunedau a darparu'r gwasanaeth plismona gorau posibl. Er mwyn i ni wella'r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu mae'n hollbwysig ein bod yn casglu cymaint o adborth ag y gallwn. Gall aelodau’r cyhoedd ddefnyddio’r system hon i roi adborth gonest a thryloyw am y gwasanaeth maen nhw'n ei dderbyn.

Mae'r system adborth ar-lein hon yn un o sawl ffurf ar adborth mae Heddlu Gwent yn eu defnyddio i ddeall beth rydym yn ei wneud yn dda a lle mae angen i ni wella.

Os nad oes unrhyw sylwadau ategol yn cael eu hychwanegu at y raddfa sêr, bydd yr adborth yn cael ei gyhoeddi ar unwaith. Os caiff sylwadau eu hychwanegu bydd oedi wrth gyhoeddi'r adborth er mwyn i Heddlu Gwent ymateb yn agored iddo. Fodd bynnag, mae Heddlu Gwent yn cadw'r hawl i ddiwygio/dileu sylwadau os yw'n bosibl adnabod unigolion, os defnyddir iaith amhriodol neu os yw'n amlwg bod y sylwadau'n ffug.

Ynghylch beth mae eich adborth?

Graddiwch ein gwasanaeth:

A oedd y bobl y gwnaethoch gwrdd â nhw:

 
Ie  Na
 
Ie  Na
 
Ie  Na
 
Ie  Na
 
Ie  Na
 
Ie  Na

A hoffech chi i ni gysylltu â chi? (Dewisol)