Adam Keith Mathias

Oedran: 22

Cyfeiriad: St Dials, Cwmbran

Dedfryd: 3 Blynyddoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

Meddai’r swyddog a oedd yn arwain yr achos ar ran Heddlu Gwent, Y Cwnstabl Jonathan Woods: “Cafodd Adam Mathias ei ddedfrydu yn Llys y Goron Casnewydd ddydd Gwener 30 Awst 2019 ar ôl iddo gael ei ddyfarnu’n euog o ymgais i ladrata, o feddu ar arf bygythiol ac o feddu ar gyffur a reolir – canabis. Cafodd ei ddedfrydu i 3 blynedd o garchar.

 

 “Roedd yn brofiad arswydus i’r dioddefwr dan sylw. Aeth Mathias at y dioddefwr, a oedd yn gwneud dim byd gwahanol i’r arfer, gan wybod yn iawn beth yr oedd ar fin ei wneud. Nid ydym yn barod i oddef gweithredoedd o’r fath a byddwn yn parhau i ddod â throseddwyr sy’n cyflawni’r troseddau difrifol hyn o flaen eu gwell.”