Ashley John Marks

Oedran: 23

Cyfeiriad: Blaenavon

Dedfryd: 2 Blynyddoedd 4 Misoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Byrgleriaeth

 

 

Dedfrydwyd Ashley John Marks yn Llys y Goron Casnewydd dydd Llun 30 Medi 2019 ar ôl iddo bledio'n euog i fyrgleriaeth. Dedfrydwyd Marks i ddwy flynedd a phedwar mis yn y carchar.