Ashley Stockwell

Oedran: 18

Cyfeiriad: Cwmbran

Dedfryd: 1 Blynyddoedd 8 Misoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Pryder ynghylch cyflenwi cyffuriau rheoledig - Dosbarth A
  • Pryder ynghylch cyflenwi cyffuriau rheoledig - Dosbarth B
  • Meddu ar gyffur rheoledig - Dosbarth A

Cafodd Ashley Stockwell ei ddedfrydu yn Llys y Goron Casnewydd ar 12 Mehefin 2019 ar ôl pledio\'n euog i gyhuddiadau o gyflenwi cyffuriau Dosbarth A, Cocên a chyflenwi cyffuriau Dosbarth B, Canabis. Plediodd yn euog i fod a chyffur Dosbarth A, Cocên, yn ei feddiant hefyd. Cafwyd Ashley Stockwell yn euog yn ddiweddarach a chafodd ei ddedfrydu i flwyddyn ac wyth mis yn y carchar.