Ben Byrne

Oedran: 36

Cyfeiriad: South Brent, Devon

Dedfryd: 8 Blynyddoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Ymosodiad
  • Ymddygiad sy'n Rheoli a Gorfodi
  • Difrod troseddol
  • Treisio

Dywedodd Rhingyll Rosie Vincent: "Mae'r person a ddioddefodd dan law'r troseddwr hwn wedi dangos dewrder anhygoel yn riportio'r troseddau hyn.  Mae ymddygiad sy'n gorfodi a rheoli'n gadael pobl yn byw mewn ofn ond yn yr achos hwn gwnaeth y dioddefwr benderfyniad dewr i ddod at yr heddlu a cheisio cael help.


"Mae'r ddedfryd a draddodwyd gan y Barnwr Jenkins yn adlewyrchu difrifoldeb y drosedd ac, yn bwysig, mae’r troseddwr yn destun gorchymyn atal amhenodol sy'n gwarchod y rhai sydd wedi cael eu heffeithio."