Curtis Hooper

Oedran: 21

Cyfeiriad: Newport

Dedfryd: 5 Blynyddoedd 7 Misoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Meddu ar gyffur rheoledig - Dosbarth B
  • Cyflenwi cyffur Dosbarth A

Dedfrydwyd Curtis Hooper yn Llys y Goron Caerdydd ar y 9fed Medi 2019 ar ôl iddo bledio'n euog i gyhuddiad o Fwriad i gyflenwi cyffur Dosbarth A (Heroin) a meddu ar gyffur Dosbarth B. Fe'i cafwyd yn euog yn y llys a chafodd ei ddedfrydu i 5 mlynedd a 7 mis yn y carchar.

 

Dywedodd Ditectif Arolygydd Andrew Tuck, arweinydd Tîm Troseddau Cyfundrefnol Heddlu Gwent; "Cafodd Curtis Hooper ei arestio fel rhan o Ymgyrch Dynamic - ymgyrch fawr i fynd i'r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol trwy ardal Gwent gyfan.

 

“Nod Ymgyrch Dynamic oedd mynd i'r afael â'r bobl hynny yn ein cymunedau sy'n gwneud elw trwy werthu'r cyffuriau mwyaf niweidiol i rai o'r bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau. Rydym yn croesawu'r ddedfryd hon a gobeithio ei bod yn anfon neges glir y gall pobl sy'n cael eu barnu'n euog o fod yn rhan o'r troseddau mwyaf difrifol ddisgwyl derbyn dedfryd o garchar.”