Damien Luce

Oedran: 22

Cyfeiriad: Cwmbran

Dedfryd: 4 Misoedd 1 Blynyddoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

Dedfrydwyd Damien Luce yn Llys y Goron Caerdydd dydd Gwener 12fed Gorffennaf 2019 ar ôl iddo bledio'n euog i feddu ar arf ymosodol, difrod troseddol a bygwth difrodi / dinistrio eiddo. Cafodd Damien ddedfryd o un flwyddyn a phedwar mis yn y carchar.