David Michael Beckett

Oedran: 51

Cyfeiriad: Penyrheol, Caerphilly

Dedfryd: 4 Blynyddoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

Dedfrydwyd David Beckett yn Llys y Goron Casnewydd ar 14 Awst 2019 ar ôl iddo bledio'n euog i gyhuddiad o gynhyrchu cyffur a reolir Dosbarth B - canabis. Cafwyd ef yn euog a chafodd ei ddedfrydu i bedair blynedd yn y carchar.