Ellis Marshall

Oedran: 24

Cyfeiriad: Llanhilleth, Abertillery

Dedfryd: 3 Misoedd 1 Blynyddoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

 

 

Dedfrydwyd Ellis Marshall yn Llys y Goron Caerdydd dydd Llun 8fed Gorffennaf 2019. Fe'i cafwyd yn euog o anafu bwriadol a chafodd ei ddedfrydu i un flwyddyn a thri mis yn y carchar.