Gareth Morton Jenkins

Oedran: 35

Cyfeiriad: Cwmbran

Dedfryd: 4 Blynyddoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

Cafodd Gareth Morton Jenkins, 35 oed, ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd ar 21 Mehefin 2019 ar ôl pledio'n euog i ddau gyhuddiad. Cafodd ddedfryd o un flwyddyn a chwe mis yn y carchar am wir niwed corfforol a dwy flynedd a chwe mis am ymddygiad sy'n rheoli a gorfodi. Dywedodd y barnwr bod ei ymddygiad yn ffiaidd a llwfr, a dywedodd mai hwn oedd un o'r achosion gwaethaf o ymddygiad sy'n rheoli a gorfodi i ddod gerbron y llysoedd, o ran hyd ac ymddygiad.