Harry Cook

Oedran: 24

Cyfeiriad: Newport

Dedfryd: 4 Blynyddoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Gyrru tra'n waharddedig
  • Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A

Dydd Mawrth 17 Medi 2019 roedd Cwnstabl Meyrick a Chwnstabl James ar batrôl yn eu dillad eu hunain pan ddaethant ar draws gyrrwr beic modur yn ymddwyn yn amheus.

 

 

 

Gwaeddodd y swyddogion ar Cook i stopio ond ceisiodd ddianc ac aeth ar y palmant ond llithrodd ar lain o laswellt a chafodd ei ddal. Canfu swyddogion bod ganddo ddau gwdyn o gocên gyda phwysau cyfunol o 10 gram, ynghyd â ffonau symudol ac arian parod.

 

 

 

Wrth chwilio cartref Cook yng Nghasnewydd yn ddiweddarach daeth swyddogion o hyd i nwyddau dylunydd.

 

Dywedodd Cwnstabl Meyrick a oedd yn arwain yr achos hwn: "Rydym ni'n croesawu canlyniad y llys. Roedd Cook yn ddeliwr cyffuriau cyson a oedd yn cyflenwi rhai o'r cyffuriau mwyaf difrifol i bobl eraill yng Ngwent.  Rydym yn gweithio'n galed i fynd i'r afael â phobl sy'n cyflenwi'r cyffuriau hyn, sy'n gallu achosi gofid a niwed i'n cymunedau."