John Miles

Oedran: 36

Cyfeiriad: Caerphilly

Dedfryd: 3 Blynyddoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

 

 

Cafodd John Miles ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd ar 2 Medi 2019 ar ôl pledio’n euog i gyhuddiad o feddu ar gyffur Dosbarth A – cocên – gyda’r bwriad o’i gyflenwi. Cafodd ei ddyfarnu’n euog a’i ddedfrydu i 3 blynedd o garchar.