Joshua Liam Beckett

Oedran: 23

Cyfeiriad: Penyrheol, Caerphilly

Dedfryd: 3 Blynyddoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

Dedfrydwyd Joshua Bennet yn Llys y Goron Casnewydd ar 14 Awst 2019 ar ôl iddo bledio'n euog i gyhuddiad o gynhyrchu cyffur Dosbarth B - canabis ac ymwneud â chyflenwi cyffur Dosbarth B - canabis. Cafwyd ef yn euog a chafodd ei ddedfrydu i dair blynedd yn y carchar.