Kevin Hancox

Oedran: 45

Cyfeiriad: Newport

Dedfryd: 10 Misoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Byrgleriaeth
  • Dwyn

  

 

 

 

Dedfrydwyd Kevin Hancox yn Llys Ynadon Casnewydd ar 11 Medi 2019 ar ôl iddo bledio'n euog i gyhuddiad o fyrgleriaeth a dwyn. Fe'i cafwyd yn euog a chafodd ddedfryd o 10 mis yn y carchar.