Michael Bajjada

Oedran: 26

Cyfeiriad: No fixed abode

Dedfryd: 8 Misoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Meddu ar gyffur rheoledig - Dosbarth A
  • Meddu ar gyffur rheoledig - Dosbarth B
  • Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A
  • Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth B

Dedfrydwyd Michael Bajjada yn Llys y Goron Casnewydd dydd Llun 8 Gorffennaf 2019 ar ôl iddo bledio'n euog i ddau gyhuddiad o feddu ar gyffuriau a reolir, Dosbarth A - Cocên, Dosbarth B - Canabis / Resin a thri chyhuddiad o feddu ar gyffuriau a reolir gyda'r bwriad o’u cyflenwi; gan gynnwys Dosbarth A - Cocên, Dosbarth B - Canabis / Resin a Dosbarth B - Ketamine. Dedfrydwyd Michael i wyth mis yn y carchar.