Ryan Thomas James Edwards

Oedran: 34

Cyfeiriad: Ebbw Vale

Dedfryd: 6 Blynyddoedd 4 Misoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Cynllwynio i gyflawni lladrad
  • Meddu ar arf tanio tra dan waharddiad am oes
  • Meddu ar sylwedd ffrwydrol at bwrpas anghyfreithlon

Dywedodd Ditectif Uwch-arolygydd Alun Davies: “Roedd hwn yn ymchwiliad cymhleth i ymddygiad troseddol dyn peryglus iawn.  Rydym yn croesawu'r ddedfryd, sy'n adlewyrchu natur ddifrifol yr achos hwn."