Shaun Wiliams

Oedran: 34

Cyfeiriad: Pontypool

Dedfryd: 2 Blynyddoedd 8 Misoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A

 

 

Dedfrydwyd Shaun Williams yn Llys y Goron Casnewydd dydd Mawrth 10 Medi 2019 ar ôl iddo bledio'n euog i feddu ar gyffur dosbarth A gyda bwriad o gyflenwi.  Dedfrydwyd Shaun i ddwy flynedd ac wyth mis yn y carchar. Dywedodd swyddog yn yr achos hwn, Cwnstabl Gareth McSherry; "Mae'r ddedfryd yn adlewyrchu pa mor ddifrifol mae Heddlu Gwent a'r llysoedd yn ystyried delio cyffuriau, a'r effaith mae'n ei gael ar y gymuned leol.  Hoffwn annog unrhyw un sy'n pryderu am ddelio cyffuriau yn eu cymuned leol i gysylltu â Heddlu Gwent ar 101 neu i anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent. Gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 hefyd.