Callum Biggs

Callum Biggs

Oedran: 20

Cyfeiriad: Casnewydd

Dedfryd: 3 Blynyddoedd 9 Misoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Cynllwynio i gyflenwi cyffur a reolir Dosbarth A

Dedfrydwyd Biggs yn Llys y Goron Casnewydd ar 31 Hydref, ynghyd â Cameron Symonds a Declan Beesley. Plediodd y tri ohonynt yn euog i ddau gyhuddiad o gyflenwi cyffur a reolir Dosbarth A.

 

 

 

Digwyddodd y troseddau rhwng mis Rhagfyr 2018 a mis Ebrill 2019.

 

 

 

 

Dywedodd Ditectif Sean Meyrick: "Cafodd yr unigolion hyn eu harestio fel rhan o Ymgyrch Dynamic - ymgyrch fawr i fynd i'r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol trwy ardal Gwent gyfan.

 

 

 

 “Nod Ymgyrch Dynamic oedd mynd i'r afael â'r bobl hynny yn ein cymunedau sy'n gwneud elw trwy werthu'r cyffuriau mwyaf niweidiol i rai o'r bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau. Rydym yn croesawu'r dedfrydau hyn a gobeithio eu bod yn anfon neges glir y gall pobl sy'n cael eu barnu'n euog o fod yn rhan o'r troseddau mwyaf difrifol yng Ngwent ddisgwyl derbyn dedfrydau sylweddol o garchar.”