Malakyi James Thompson

Malakyi James Thompson

Oedran: 18

Cyfeiriad: Casnewydd

Dedfryd: 4 Blynyddoedd 5 Misoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Cael/defnyddio/meddu ar eiddo troseddol
  • Meddiant gyda'r bwriad o'i gyflenwi - Dosbarth A

Dywedodd Ditectif Gwnstabl Ceri Parker,


"Diolch i alwad gan aelod o'r cyhoedd yn hysbysu am weithgarwch cyffuriau anghyfreithlon, llwyddodd ci heddlu i dracio a dod o hyd i Thompson a dechreuodd ymchwiliad heddlu.


Rydym yn croesawu'r ddedfryd a roddwyd, sy'n dangos na fydd pobl sy'n elwa ar werthu'r cyffuriau mwyaf niweidiol i bobl fregus yn ein cymunedau yn cael eu goddef. Mae Heddlu Gwent wedi ymroi i fynd i'r afael â gweithgarwch cyffuriau anghyfreithlon ac mae'r achos hwn yn anfon neges y gall pobl sy'n ymwneud â'r fath weithgarwch troseddol ddisgwyl cael eu herlyn a derbyn dedfrydau sylweddol o garchar.


Hoffwn annog unrhyw un sydd â gwybodaeth am weithgarwch cyffuriau anghyfreithlon i roi gwybod i ni, fel y gwnaeth yr unigolyn yn yr achos hwn, a thrwy weithio gyda'n gilydd gallwn barhau i dargedu troseddau o'r fath.