Steven Soal

Oedran: 32

Cyfeiriad: Caerphilly

Dedfryd: 9 Blynyddoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Ladrad

Ymddangosodd Joshua a Steven Soal yn y llys ar gyhuddiad o ladrad. Digwyddodd y lladrad dydd Llun 20 Mai yn ardal Dan-y-graig, Caerffili. Roedd y dioddefwr wedi bod yn teithio adref ar y bws o ganol tref Caerffili. Pan aeth oddi ar y bws, daeth Joshua a Steven Soal i fyny y tu ôl iddo ac ymosod arno cyn dwyn ei gar ac allweddi ei dŷ. Derbyniodd y dioddefwr anafiadau difrifol ac aethpwyd ag ef i'r ysbyty am driniaeth am soced llygad wedi torri. 

 

Plediodd Steven Soal a Joshua Soal yn euog yn Llys y Goron Casnewydd dydd Mawrth 1 Hydref 2019 a dedfrydwyd y ddau ohonynt i naw mlynedd yr un yn y carchar.

 


Dywedodd Cwnstabl Heddlu Helen Moss a oedd yn arwain yr achos hwn: "Rydym yn falch iawn o'r dedfrydau a roddwyd i'r ddau unigolyn hyn sy'n adlewyrchu natur ddifrifol y drosedd hon. Roedd hwn yn ymosodiad direswm ac roedd yn arbennig o ffyrnig. Gadawodd y dioddefwr gydag anafiadau sylweddol a barodd am amser hir. Mae'r canlyniad yn y llys yn dangos y byddwn yn dwyn pobl sy'n targedu'r bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau gerbron llys."