Tudorel-Floren Tofan

Oedran: 40

Cyfeiriad: Slough

Dedfryd: 1 Blynyddoedd 3 Misoedd Yn y Carchar

Euogfarnau:

  • Dwyn

  

 

Dywedodd Cwnstabl Benjamin French, y swyddog a oedd yn arwain yr achos hwn i Heddlu Gwent: “Dedfrydwyd Tudorel-Florin Tofan yn Llys y Goron Caerdydd dydd Mercher 2 Hydref 2019 ar ôl cael ei farnu'n euog o ddwyn o Asda yng Nghaerffili. Cafodd ei ddedfrydu i 15 mis yn y carchar.

 

 

 

“Roedd Tudorel-Florin Tofan wedi dwyn gwerth miloedd o bunnoedd o nwyddau o'r siop dros nifer o wythnosau." Cafodd ei ddal gyda gwerth £770 o nwyddau pan gafodd ei arestio gan Heddlu Gwent. Cafodd ei arestio ar amheuaeth o ddau gyhuddiad o ddwyn.