A welsoch unrhyw beth? Mae bachgen 12 oed wedi'i anafu yn dilyn achos o 'daro a ffoi' ar Conway Road Casnewydd

Mae swyddogion yn ymchwilio yn dilyn achos o 'daro a ffoi' lle cafodd bachgen 12 oed ei daro oddi ar ei feic ar Conway Road yng Nghasnewydd.

Digwyddodd hyn tua 5:55pm ddydd Sadwrn 6 Mai 2017.

Nodwyd mai Range Rover 2006 gwyrdd oedd y cerbyd dan sylw, gyda dwy ferch â gwallt golau ynddo.

Cafodd y bachgen anafiadau nad ydynt yn peryglu ei fywyd, ond roedd ganddo gleisiau ar ei goes ac roedd wedi anafu cefn ei ben. Aethpwyd ag ef i Ysbyty Brenhinol Gwent i drin ei anafiadau.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio 101 ar unwaith gan ddyfynnu cofnodrif: 445 06/05/17