Allwch chi ein helpu i ddod o hyd i Rolfe Davies sy'n 62 oed?

Rolfe Davies

Gwelwyd Rolfe ddiwethaf yn ardal Maesycwmmer tua 9pm ddydd Llun 8 Mai 2017. Nid yw wedi cael ei weld ers hynny ac rydym yn poeni amdano.

Yn Ùl y disgrifiad mae†Rolfe†yn wyn, o faint canolig, gyda gwallt byr llwyd ‚ gwallt ochr llwyd. Efallai y bydd wedi tyfu barf hir a bydd ei wallt yn dewach nac y maeín ymddangos yn y llun.

Mae'n gwisgo sbectol ac yn cerdded gyda dwy ffon gerdded arian, mae oddeutu 6 troedfedd o daldra.

Gwelwyd ef ddiwethaf yn gwisgo siwt ddu, crys gwyn ac esgidiau du.

Os bydd unrhyw un yn gweld†Rolfe, neu os oes gan unrhyw un wybodaeth am ble mae, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 185 8/5/17