Allwch chi helpu? Eitemau wedi'u dwyn o lan bedd ym Mynwent Gwynllyw Basaleg

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn achos o ddwyn o Fynwent Gwynllyw ym Masaleg, Casnewydd.  

Mae'r drosedd wedi digwydd ar dri achlysur gwahanol lle mae'r troseddwr/troseddwyr wedi tynnu eitemau o lan bedd yn y fynwent.  

Digwyddodd y drosedd fwyaf diweddar rywbryd rhwng 3:45pm ddydd Iau 20 Ebrill 2017 a 7:30am ddydd Gwener 21 Ebrill 2017. 

Cymerwyd dau olau ar ffurf angylion a thri golau solar gardd ar siâp tebyg i ddiamwnt, i gyd wedi'u marcio â'r llythrennau 'VJ' mewn inc coch. 

Yn amlwg mae'r digwyddiad wedi achosi gofid meddwl ac mae swyddogion yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â ni drwy ffonio 101 gan ddyfynnu cofnodrif 164 21/04/2017.