Apêl am wybodaeth i ddod o hyd i ddyn sydd â chysylltiadau â Thorfaen

Mae swyddogion yn ymchwilio i ymosodiad a difrod i gar yn ardal Pont-y-p?l ddydd Sadwrn 9 Tachwedd ac yn ceisio dod o hyd i Simon Morgan.

Yn ôl y disgrifiad mae'n 28 oed, mae'n wyn, yn fain ac yn 5 troedfedd 10 modfedd o daldra. Nid oes ganddo gyfeiriad sefydlog ond mae ganddo gysylltiadau ag ardaloedd Pont-y-p?l a Chwmbrân.
Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth ffonio Heddlu Gwent ar 101.  Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd.

Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ewch i'r wefan www.crimestoppers-uk.org