Apêl am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad traffig ar y B4245.

Tua 19.07yh nos Lun y 5ed o Awst, galwyd heddweision i ardal y B4245, Heol yr Orsaf, yn dilyn adroddiad am ddyn wedi’i anafu. Adroddwyd bod beic yn gorwedd wrth ymyl y dyn wedi’i anafu.  

Aethpwyd â’r dyn, wedi’i anafu’n ddifrifol, i Ysbyty Brenhinol Gwent, lle mae e o hyd, mewn cyflwr enbydus.

Mae heddweision yn ceisio dod o hyd i ffeithiau’r digwyddiad hwnnw ac maent yn gofyn i unrywun a welodd beiciwr rhwng gorsaf drên Cyffordd Twnnel Hafren a’r B4245, rhwng  18:40yh a 19:10yh, edrych ar fideos eu “dash cams” er mwyn darganfod gwybodaeth bellach gall gynorthwyo swyddogion yn eu hymholiadau.

Os oes gwybodaeth gyda chi, neu os ydych wedi gweld y digwyddiad, annogir i chi gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, neu anfonwch neges uniongyrchol atom drwy Facebook neu Trydar, gan roi rhif 470 05/08/19.