Apêl arall am wybodaeth yngl?n â gwrthdrawiad traffig ar y B4245.

Rydym yn parhau i apelio am wybodaeth ar ôl i ddyn gael ei ddarganfod, wedi’i anfau yn ddifrifol, yn ardal y B4245, Heol yr Orsaf, Magwyr.

“Hoffem annog unrywun sydd yn gysylltiedig â’r digwyddiad, o bosib, i gysylltu â ni. Mae gan y dioddefwr anafiadau ofnadwy, ac er ei fod mewn cyflwr sefydlog, mae’r anafiadau dal yn ddifrifol.” Meddai Rhingyll Ioan Williams o’r Uned Cefnogi Ardal

“Rydym dal yn apelio at unrywun a welodd feiciwr yn teithio tuag at Wndy, rhwng gorsaf drenau Cyffordd Twnnel Hafren a’r B4245, Magwyr, ar nos Lun, rhwng 18:40pm a 19:10pm, i edrych ar fideo eu “dash cams” am unryw wybodaeth y gall fod o gymorth i ni yn ein hymholiadau.”

Os oes gwybodaeth am y digwyddiad gennych, neu os ydy’n bosibl eich bod wedi gweld y digwyddiad, annogwn i chi gysylltu â Heddlu Gwent ar 101 neu anfonwch Neges Uniongyrchol atom drwy Facebook neu Trydar, gan roi 470 05/08/19.