Ar goll: Ydych chi wedi gweld Ben Meade o’r Fenni? Rydym yn apelio eto.

Rydym yn apelio eto am wybodaeth yngl?n â lleoliad Ben Mead, 38 oed. Mae Ben yn glaf yn Ysbyty Cwrt Llanarth, Y Fenni. Gadawodd Ben Cwrt Llanarth ar ddydd Mercher yr 31ain o Orffennaf, ond method ddychwelyd.

Disgrifir Ben Mead fel dyn gwyn, 5 troeddfed 9 modfedd o daldra, mae’n denau ac mae gwallt brown gyda fe. Pan welwyd Ben yn diweddaraf, roedd e’n gwisgo jîns glas, crys-t gwyn, siwmper glas ac esgidiau hyfforddi glas .

Ni chredir bod Ben yn risg i’r cyhoedd, os byddwch yn gweld Ben, peidiwch â mynd ato, cysylltwch â’r heddlu yn lle.

Os oes gwybodaeth gennych am leoliad Ben, ffoniwch 101 os gwelwch yn dda, gan roi’r rhif 299 31/7/19. Fel arall, gallwch anfon neges uniongyrchol atom drwy Facebook a Thrydar, neu ffoniwch, yn ddi-enw, Crimestoppers ar 0800 555 111.