Ar goll: Ydych chi wedi gweld Gerald Davies, 76 oed o Dredegar, sydd ar goll?

Rydym yn dal i apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Gerald Davies, 76 oed, sydd ar goll.

Y tro diwethaf i Gerald gael ei weld oedd tua 2pm dydd Sul 11 Awst.

Nid oes neb wedi ei weld ers hynny ac mae swyddogion yn pryderu am ei les.

Yn ôl y disgrifiad mae Gerald tua 5 troedfedd 6 modfedd o daldra, mae'n fain ac mae ganddo wallt llwyd sy'n teneuo.

Newyddion diweddaraf: Mae car Gerald, Mini llwyd, rhif cofrestru CK17 TZG, wedi cael ei ddarganfod yn ardal Black Rock, Brynmawr ac mae swyddogion yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a allai fod wedi gweld Gerald yn yr ardal hon.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth am ble mae Gerald, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 282 14 Awst 2019. Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd, neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.