Ar goll: Ydych chi wedi gweld Kirsty Barratt, 24 oed o ardal Betws?

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Kirsty Barratt, 24 oed, sydd ar goll.

Daw Kirsty Barratt (sy'n cael ei hadnabod fel McCullough weithiau) o ardal Betws, Casnewydd ac mae ganddi gysylltiad hefyd ag ardaloedd o gwmpas Pilgwenlli a chanol dinas Casnewydd.

Cawsom ein hysbysu bod Kirsty ar goll dydd Gwener 20 Medi 2019. Y tro diwethaf iddi gael ei gweld oedd dechrau Medi 2019 ac mae swyddogion yn pryderu am ei lles.

Yn ôl y disgrifiad mae Kirsty yn wyn, tua 5'2" o daldra, yn fain ac mae ganddi wallt hir melyn - er ei bod yn bosibl ei fod wedi cael ei liwio'n goch.

Os ydych wedi gweld Kirsty neu os oes gennych chi unrhyw wybodaeth a allai ein helpu ni gyda'n hymholiadau, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900348737

Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd os oes gennych chi unrhyw wybodaeth.  Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ewch i'r wefan www.crimestoppers-uk.org