Bwrgleriaeth ar Ffordd Caerleon, Casnewydd

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn bwrgleriaeth ar Ffordd Caerleon yng Nghasnewydd. Digwyddodd y fwrgleriaeth ddydd Mercher 3 Mai rhwng 12pm a 6.15pm a thorrodd y troseddwyr i mewn drwy falu ffenestr ystafell wely fflat y llawr gwaelod. 

Yn ystod y fwrgleriaeth, cafodd yr eitemau canlynol eu dwyn;

Consol a rheolydd gemau PS4 du

6 gêm PS4

Llechen Acer Iconia (sgrin 8-10 modfedd) 

iPhone 4 arian 

Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth am hyn, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 321 3/5/17.