Bwrgleriaeth ar Hove Avenue, Sain Silian Casnewydd

Oes gennych chi unrhyw wybodaeth am fwrgleriaeth a ddigwyddodd rywbryd rhwng 9 Ebrill a 20 Ebrill?

Digwyddodd y fwrgleriaeth ar Hove Avenue, Sain Silian yng Nghasnewydd ac fe wnaeth y troseddwr dorri i mewn drwy ddrws ochr tra bod y perchnogion i ffwrdd.

Cafodd nifer o eitemau eu dwyn yn cynnwys:

 • Cadwyn dolenni aur mawr 18 carat
 • Breichled swyn dolenni aur bach 9 carat gyda bwcl clo a chadwyn ddiogelwch denau
 • Cadwyn aur denau (wedi torri)
 • Modrwy aur â chlwstwr saffir a diemwnt hirgrwn bach
 • Modrwy aur â chlwstwr emrald a diemwnt hirgrwn bach
 • Saffir porffor tywyll hirgrwn mawr wedi'i osod mewn modrwy crafanc aur
 • Saffir porffor golau siâp sgwâr mawr wedi'i osod mewn modrwy arian
 • Modrwy aur 9 carat gyda 4 rhes o ddiemwntau crwn bach wedi'u gosod mewn siâp hirsgwar
 • Modrwy aur 9 carat gyda diemwntau
 • Modrwy arian gyda 3 diemwnt siâp sgwâr mewn rhes
 • Modrwy arian gyda 5 diemwnt tywysoges mewn rhes
 • Modrwy arian gyda darnau diemwnt a tanzanite
 • Carreg onics du mawr siâp hirgrwn wedi'i gosod mewn modrwy arian

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 266 20/4/1.