Bwrgleriaeth ym Mlaenafon

Allwch chi helpu?

Rywbryd rhwng 5pm ar 3 Mai a 7am ar 4 Mai 2017, torrwyd i mewn i fusnes ar North Street ym Mlaenafon a chafodd amryw o eitemau eu dwyn, yn cynnwys peiriant Slush Puppy ac oddeutu 200-250 o droellwyr llaw, yn debyg i'r rheini yn y llun.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 66 4/5/17.