Bwrgleriaeth yn Swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Ffordd Panteg, New Inn

Press Release 120417

Rydym yn ymchwilio i fwrgleriaeth a ddigwyddodd yn Swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar Ffordd Panteg, New Inn.

Digwyddodd y fwrgleriaeth rywbryd rhwng 11pm ar 11 Ebrill 2017 a 2am ar 12 Ebrill 2017.

Am 11.09pm ar 11 Ebrill 2017, gwelir fan yn gyrru i fyny i'r prif giatiau. Ymddengys mai Ford Transit yw'r fan, sydd naill ai arian neu'n wyn.

Gwelir dau ddyn yn mynd allan o'r fan cyn i un dyn, yn gwisgo trowsus loncian du â streipiau Adidas arnynt, a chap ac esgidiau rhedeg gwyn, dorri'r cadwynau'r ar y giat blaen.

Mae'r fan yn gyrru drwy'r giatiau ac fe'i gwelir yn gadael am tua 11.16pm.

Yn hwyrach am 1.24am ar 12 Ebrill 2017, gwelir y fan yn gyrru i mewn i'r safle eto.

Cafodd offer cynnal a chadw maes gwerth tua £24,000 ei ddwyn, gan gynnwys:

15 o strimwyr

5 peiriant chwythu

3 thorrwr perthi â charn hir

3 thorrwr perthi â charn fach

Aethpwyd â'r rhain o ddau gynhwysydd storio ar yr eiddo, a chafwyd mynediad iddynt drwy ddifrodi'r cloeon ar y tu allan ac ar y tu mewn. Mae gan yr eiddo a gafodd ei ddwyn wedi'i farcio ag ysgruthiad diogelwch gan ddefnyddio offer marcio fforensig.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 58 12/4/17. Fel arall, gallwch ffonio Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.