Cyflwyno gorchymyn cau 3 mis ar eiddo yn Stryd Ruperra, Casnewydd


Mae eiddo yng Nghasnewydd wedi cael ei fordio ar ôl i dystiolaeth gael ei rhoi i Lys Ynadon  Casnewydd y bore yma ac ar ôl i'r barnwr rhanbarth ddyfarnu gorchymyn cau 3 mis.

Casglodd PC Paula Spence, Swyddog Lleihau Trosedd ac Anhrefn, dystiolaeth yn dangos bod gan yr eiddo yn Stryd Ruperra, Pillgwenlli, gysylltiad â defnyddio cyffuriau Dosbarth A, trosedd ac anhrefn ddifrifol, puteindra ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Roedd y dystiolaeth a roddwyd heddiw yn sôn bod ymwelwyr yn galw yn yr eiddo'n gyson i geisio prynu cyffuriau anghyfreithlon, gyda phobl yn cyrraedd ac yn gadael drwy'r dydd a'r nos, gan darfu ar y preswylwyr lleol.

Oherwydd yr anhrefn a'r ymladd cyson, mae aelodau'r gymuned leol wedi bod yn ofni am eu diogelwch gan fod yr ymwelwyr â'r eiddo'n dychryn y preswylwyr.

Mae caeadau dur wedi'u gosod ar y safle ac, yn ystod y 3 mis, os bydd unrhyw un yn ceisio mynd i mewn i'r eiddo hwn, yn groes i'r hysbysiad, gall yr heddlu ei arestio.

Meddai PC Paula Spence: ‘Mae Heddlu Gwent yn ystyried adroddiadau o'r natur hon o ddifrif. Ni ddylai neb orfod byw ei fywyd yn wynebu dychryn a tharfu fel hyn bob dydd. Drwy weithredu fel hyn, rydym yn dangos na chaiff ymddygiad fel hyn ei oddef. Mae'r gorchymyn cau hwn wedi ein galluogi i adfer heddwch i'r gymdogaeth ac mae'n anfon neges glir y byddwn yn gweithredu'n gadarnhaol yn erbyn unrhyw un sy'n parhau i gyflawni'r troseddau hyn.”

Gall unrhyw un sy'n amau bod safle'n cael ei ddefnyddio ar gyfer cyflenwi cyffuriau anghyfreithlon ffonio Heddlu Gwent ar 101 neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.