Dwyn pwrs yng Nghasnewydd, allwch chi helpu?

Rydym yn apelio am wybodaeth ar ôl i bwrs gael ei ddwyn ddydd Sadwrn 25 Mawrth 2017.

Roedd y pwrs yn cynnwys cerdyn banc a gafodd ei ddefnyddio i wneud taliadau digyffwrdd am nwyddau a brynwyd yn siop y Co-op ar Cromwell Road tua 1.13pm ddydd Sul 26 Mawrth 2017.

Hoffem siarad â'r dyn a'r ddynes a ddangosir yn y ffilm CCTV gan ein bod yn credu y byddant, o bosibl, yn gallu ein helpu gyda'n hymholiadau.

Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth am yr unigolion hyn, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif

133 29/03/2017