Dwyn, Y Stryd Fawr, Casnewydd – Allwch helpu?

Mae heddweision yn apelio am wybodaeth yn dilyn dwyn a ddigwyddodd tu fewn siop ar Y Stryd Fawr, Casnewydd, tua 21.00yh ar nos Llun y 25ain o Fawrth 2019, pan gafodd waled llawn arian parod ei dwyn o ddioddefwr.

Hoffem adnabod y dyn yn y lluniau TCC (Teledu Cylch Cyfyng), mae’n bosibl bod ganddo wybodaeth all ein cynorthwyo â’n hymholiadau.

Os oes gwybodaeth berthnasol gennych, ffoniwch 101 neu anfonwch neges uniongyrchol at Heddlu Gwent ar Facebook neu Trydar, gan roi rhif 582 a’r dyddiad 25/03/19. Fel arall, ffoniwch (yn ddi-enw) Crimestoppers ar 0800 555 111.