Ford eu targedu yn ardaloedd Caerffili a Blaenau Gwent

Rywbryd rhwng dydd Llun 8 Mai 2017 a dydd Mercher 10 Mai 2017 cafodd nifer o faniau Ford eu targedu yn ardaloedd Caerffili a Blaenau Gwent. 

Mae'n ymddangos bod allweddi pob clo yn cael eu defnyddio i gael mynediad i'r cerbydau, heb achosi unrhyw ddifrod yn y broses. Mae offer a chyfarpar gwaith amrywiol gan gynnwys offer pweredig wedi cael eu dwyn.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiadau hyn ffonio 101 gan ddyfynnu cofnodrif 28 09/05/17.

Mae swyddogion hefyd yn gofyn i breswylwyr lleol fod yn wyliadwrus a rhoi gwybod am unrhyw ymddygiad amheus.

Os ydych yn berchen ar fan, dylech ystyried yr hyn rydych yn ei adael yn y golwg ac yn ei storio yn y cerbyd.