Galw yn ôl i'r Carchar: Ydych chi wedi gweld Elise Williams, 32 oed, o Gwmbrân?

Allwch chi ein helpu ni i ddod o hyd i Elise Williams, 32 oed, o Gwmbrân, sydd wedi torri amodau ei thrwydded ar ôl cael ei rhyddhau o'r carchar ar 18 Gorffennaf 2019?  Roedd wedi cael ei dedfrydu i saith mis yn y carchar am dorri gorchymyn goruchwylio.

Mae gan Elise gysylltiadau â Chaerdydd a Chasnewydd hefyd.

Oherwydd bod Elise wedi torri amodau ei thrwydded mae wedi cael ei galw yn ôl i'r carchar.

Os gwelwch hi, neu os ydych yn gwybod lle mae hi, ffoniwch 101 gan ddyfynnu: 1900267695 neu gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent. Gallwch gysylltu â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 hefyd, neu ewch i'w gwefan crimestoppers-uk.org