Galw yn ôl i’r carchar: Ydych chi wedi gweld Robert Devney o ardal Casnewydd?

Galw yn ôl i’r carchar: Ydych chi wedi gweld Robert Devney o ardal Casnewydd?

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Robert Devney, 47 oed o Gasnewydd, sydd wedi torri amodau ei drwydded ar ôl cael ei ryddhau o’r carchar ar 17 Gorffennaf 2018.

Derbyniodd Devney ddedfryd o bedair blynedd yn y carchar am fyrgleriaeth yn Llys y Goron Caerdydd ar 20 Mehefin 2016.

Oherwydd ei fod wedi torri amodau ei drwydded mae wedi cael ei alw yn ôl i’r carchar yn awr.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth a allai helpu, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod: 1900395153, neu anfonwch neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter. Gallwch gysylltu â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 hefyd.