Galw yn ôl i'r carchar - ydych chi wedi gweld y dyn hwn?

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Anthony Garcia, 30 oed, o Gaerffili, sydd wedi torri amodau ei drwydded ar ôl cael ei ryddhau o'r carchar ar 11 Mawrth 2019.

Derbyniodd Garcia ddedfryd o dri mis yn y carchar am dorri gorchymyn atal ar ôl cael ei ddedfrydu yn Llys Ynadon Caerdydd ar 29 Ionawr 2019.

Oherwydd bod Garcia, a gafodd ei ryddhau ar drwydded, wedi torri amodau ei drwydded, mae wedi cael ei alw yn ôl i'r carchar yn awr.

Mae gan Garcia gysylltiadau â Chaerffili, Bro Morgannwg a Glasgow.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth ffoniwch 101 gan ddyfynnu 1900093340 neu ffoniwch Crimestoppers ar 0800 555 111.