Apêl yn dilyn ymosodiad ar Derwendeg Avenue, Cefn Hengoed. Allwch chi helpu?

Mae swyddogion yn ymchwilio yn dilyn ymosodiad a ddigwyddodd tua 11:45am ddydd Sadwrn 15 Ebrill 2017 ar Derwendeg Avenue, Cefn Hengoed.

Yn ystod y digwyddiad aeth bachgen a merch tua 12-14 oed at fachgen 10 oed yn gofyn cwestiynau. 

Yna gwnaethant achosi anaf i wyneb y dioddefwr drwy ddefnyddio'r hyn y credir oedd yn garreg.  

Yn ôl y disgrifiad roedd y ferch yn gwisgo top llwyd â hwd, trowsus loncian glas ac roedd ganddi wallt coch/brown hyd ysgwydd. 

Yn ôl y disgrifiad roedd y bachgen yn gwisgo top glas â hwd, trowsus loncian llwyd ac roedd ganddo wallt byr melyn/brown.

Aeth y dioddefwr i'r ysbyty a chafodd driniaeth am friw i'w ben.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio 101 gan ddyfynnu cofnodrif: 169 of 15/04/2017.