Lladrad o TK Maxx yng Nghwmbrân: Bagiau llaw a dillad wedi cael eu dwyn

Rydym yn ymchwilio i hysbysiad am ladrad o TK Maxx ym Mharc Manwerthu Lockgate, Cwmbrân, dydd Sadwrn 7 Medi tua 6.55pm.

Aeth tri o bobl, dau ddyn a menyw, i mewn i'r siop ac ar ôl cyfnod byr, gwnaethant ddwyn bagiau llaw a dillad gwerth rhyw £1000 cyn rhedeg allan o'r siop.

Aeth y tri ohonynt i mewn i Ford Focus glas, rhif cofrestru NG08 XDC cyn gyrru i ffwrdd at draffordd yr M4 tua'r gorllewin i gyfeiriad Caerdydd.

Yn ôl y disgrifiad mae'r dyn cyntaf yn fawr ac roedd yn gwisgo cap gwyrdd, siaced Nike coch a gwyn a siorts du. Mae'r ail ddyn o faint canolig, roedd yn gwisgo cap Nike du, siaced las a throwsus tracwisg llwyd.

Mae'r fenyw yn fawr ac mae ganddi wallt brown tywyll ac roedd yn gwisgo top coch, trowsus du a chardigan ddu.

Mae swyddogion yn ymchwilio a hoffent glywed gan unrhyw un a allai fod wedi gweld y digwyddiad neu a all helpu i adnabod y troseddwyr. Hoffai swyddogion siarad â'r bobl yn y delweddau hyn hefyd gan eu bod yn credu y gallant ein helpu gyda'n hymholiadau.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod: 1900330847 neu gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent.