Menywod o Gaerffili yr hysbyswyd eu bod ar goll wedi cael eu darganfod yn awr

Mae Leanne Harris, 40 oed, ac Abbie Williams, 47 oed o ardal Caerffili, y cafodd Heddlu Gwent ei hysbysu eu bod ar goll, wedi cael eu darganfod yn ddiogel ac yn iach yn awr.