Newyddion diweddaraf: Clwb Rygbi Tredegar Newydd - enwi'r dyn a fu farw

Gellir enwi'r dyn 40 oed a fu farw yn dilyn digwyddiad yng Nghlwb Rygbi Tredegar Newydd dydd Sadwrn 6 Gorffennaf yn awr fel Kerry Morgan o ardal Tredegar Newydd.

Mae ei deulu wedi rhyddhau’r deyrnged hon a llun ohono:

"Rydym wedi torri ein calonnau, Kerry oedd ein bywyd a fy nghariad. Roedd e'r g?r a'r tad mwyaf bendigedig, caredig a chariadus. Roedd e'r dada gorau yn y byd. Bydd gyda ni bob dydd, yn ein calonnau trwy’r amser a byddwn yn gweld ei golli yn fawr iawn. Rydym yn dy garu am byth."

Cafodd swyddogion eu galw i hysbysiad am ffrwgwd yng Nghlwb Rygbi Tredegar Newydd tua 11.45pm dydd Sadwrn.

Pan gyrhaeddodd y swyddogion, roedd Mr Morgan yn anymwybodol ac nid oedd yn anadlu. Cyflawnodd swyddogion CPR yn y fan a'r lle, ond cyhoeddwyd yn fuan wedyn ei fod wedi marw.

Mae dau ddyn o ardal Caerffili, 41 oed a 61 oed, a gafodd eu harestio ar y safle ar amheuaeth o lofruddiaeth, wedi cael eu rhyddhau tra bod ymchwiliad yn parhau.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth a allai helpu ein hymholiadau, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 620 o 6/7/19. Neu, gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent, neu cysylltwch â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555111 111.