Rhybudd i drigolion ar ôl achosion o ddwyn o gerbydau yng Ngwndy

Mae swyddogion yn y Gwndy yn gofyn i drigolion fod yn wyliadwrus iawn yn dilyn nifer gynyddol o adroddiadau o ddwyn o gerbydau heb neb ynddynt yr wythnos hon.

Mae gyrwyr yn cael eu hannog i sicrhau bod eu cerbyd yn ddiogel ac nad oes unrhyw eitemau yn y golwg pan fyddant yn ei adael.

Caiff y troseddau diweddar eu rhestru isod:

Barons Court, Gwndy

Rywbryd rhwng 6:00pm ddydd Mercher 19 Ebrill a 1.15pm ddydd Iau 20 Ebrill, cafwyd mynediad i gerbyd a oedd wedi parcio yn Barons Court, Gwndy, a chafodd yr eitemau canlynol eu dwyn:

·         Apple iPod Nano glas

·         Dau bar o sbectol haul plentyn

Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth yngl?n â'r uchod, ffoniwch Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif digwyddiad: 225 20/04/17.

Apple Avenue, Gwndy

Rywbryd rhwng 7:00pm ddydd Mercher 19 Ebrill a 6.30am ddydd Iau 20 Ebrill, cafwyd mynediad i gar Mondeo arian a oedd wedi parcio yn Apple Avenue, Gwndy, a chafodd yr eitemau canlynol eu dwyn:

·         TAG Pont Hafren

·         Nyten cloi'r olwyn

·         Bag campfa mawr du Adidas

·         Esgidiau rhedeg Adidas glas llachar gyda streipiau melyn

Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth yngl?n â'r uchod, ffoniwch Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif digwyddiad: 86 20/04/17.

Badgers Walk, Gwndy

Rywbryd rhwng 3:00pm ddydd Mercher 19 Ebrill a 8.30am ddydd Iau 20 Ebrill, cafwyd mynediad i fan wen Volkswagen Caddy yn Badgers Walk, Gwndy, a chafodd yr eitemau canlynol eu dwyn:

·         Cot

·         Dyfais llywio â lloeren

·         Bag offer yn cynnwys offer llaw

Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth yngl?n â'r uchod, ffoniwch Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif digwyddiad: 76 20/04/17.

Teal Close, Gwndy

Rywbryd rhwng 10:00pm ddydd Mercher 19 Ebrill a 7.00am ddydd Iau 20 Ebrill, torrwyd i mewn i gerbyd a oedd wedi parcio yn Teal Close, Gwndy, a chafodd tua £3.00 o newid mân a gliniadur HP eu dwyn.

Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth yngl?n â'r uchod, ffoniwch Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif digwyddiad: 72 20/04/2017.

Gall trosedd ddigwydd mewn eiliadau, peidiwch â'i gwneud hi'n hawdd i ladron drwy adael pethau gwerthfawr deniadol yn y golwg. 

Os ydych yn gweld unrhyw un yn ymddwyn yn amheus neu'n loetran yn yr ardaloedd dan sylw, ffoniwch 101.