Ydy chi wedi gweld Marzin Moshen, 15 oed o Gasnewydd?

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Marzin Moshen, sydd ar goll.

Tua 11.45am ar ddydd Llun y 5ed o Awst 2019 derbyniwyd gwybodaeth bod Marzin ar goll o’i gartref yn Rhodfa Parc Stow, Casnewydd.

Gwelwyd Marzin yn ardal Pil ar ddydd Sul yr 11eg o Awst, ond mae heb ddychwelyd i’w gartref hyd yn hyn. Mae swyddogion yn poeni am ei les.

Mae ganddo gysylltiadau ag ardal Canol Dinas Casnewydd ac ardal Pil.

Disgrifir Marzin fel person Asaidd, tua 5 troedfedd 6 modfedd o daldra, canolig ei faint gyda gwallt brown. Pan welwyd Marzin yn ddiweddaraf, roedd e’n gwisgo cot du â chwfwl ffwr a throwsus tracwisg du.

Os oes gwybodaeth gyda chi am leoliad Marzin, ffoniwch 101 os gwelwch yn dda, gan roi rhif 1900287311. Hefyd, gallwch anfon neges uniongyrchol at Heddlu Gwent drwy Facebook neu Trydar. Fel arall, ffoniwch - yn ddi-enw, Crimestoppers ar 0800 555 111.