Ydych chi wedi gweld Luke Bidgway, 33 oed o Goed-duon?

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Luke Bidgway, 33 oed, o Bontllanfraith, ardal Coed-duon.

Hoffem siarad â Luke yngl?n â throsedd honedig o gyflenwi cyffuriau ar y 27ain o Fehefin 2019.

Os byddwch yn ei weld, neu os oes gwybodaeth gennych am ei leoliad, ffoniwch Heddlu Gwent ar 101, gan roi rhif 1900231378.

Fel arall, anfonwch neges uniongyrchol atom drwy Facebook neu Trydar, neu ffoniwch, yn ddi-enw, Crimestoppers ar 0800 555 111.