Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Noder: rydym yn ymwybodol weithiau y gall ein e-byst fynd yn awtomatig i ffolderi sbwriel neu sbam. Sicrhewch eich bod yn ein hychwanegu fel cyswllt y gellir ymddiried ynddo.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Swyddogion yr Heddlu

Lleolir yn: Heddlu Gwent, Yr Heddlu cyfan

Mae Heddlu Gwent yn derbyn trosglwyddo canlyniadau Canolfan Asesu SEARCH yr Heddlu, er mwyn recriwtio Cwnstabliaid newydd ar brawf.

 Mae'r meini prawf ar gyfer trosglwyddo eich canlyniadau fel a ganlyn:

  • Mae'n rhaid eich bod wedi mynychu canolfan Asesu'r Heddlu gydag un o Heddluoedd y Swyddfa Gartref (proses genedlaethol SEARCH).
  • Mae'n rhaid eich bod wedi sefyll eich asesiad yn y ganolfan o fewn y 12 mis diwethaf (h.y. nid cyn mis Mawrth 2016).
  • Rhaid llwyddo yn y ganolfan asesu gyda sgôr cyffredinol o 50% neu uwch. (Noder bod yn rhaid i bob isafswm sgôr gael ei gyflawni hefyd).
  • Rhaid bod ymgeiswyr yn dal trwydded yrru llaw lawn, cyn i lythyr cynnig gael ei gyflwyno.

Anfonwch gopi o'ch adborth SEARCH swyddogol a chopi o'ch trwydded yrru i: [email protected]

Staff yr Heddlu

Rydym yn chwilio am aelod newydd o’r tîm i cydgysylltu, cyflwyno a datblygu adnoddau hyfforddiant digidol Heddlu Gwent, er mwyn sicrhau bod gan y staff y wybodaeth a'r sgiliau gofynnol i gyflwyno gwasanaeth effeithiol i'r cyhoedd mewn tirwedd blismona ddigidol sy'n newid o hyd.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Lleoliad Vantage Point, Cwmbran
Cyflog£30,180 - £31,938
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau01/11/2017 am 12 hanner dydd

 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am aelod newydd o’r tîm i ymuno â'n Uned Ymwchwiliadau Gwyddonol ar y Cyd. Byddwch yn ymweld â lleoliadau trosedd, lleoliadau trosedd tybiedig, neu ymweld â ddigwyddiadau eraill a'u harchwilio. Byddwch yn casglu, cofnodi and chadw unrhyw beth sydd neu a allai fod o natur a gwerth tystiolaeth.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Dychwelwch y rhan A a B gan ddefnyddio 'Microsoft Word' i [email protected]

Lleoliad Ystrad Mynach
Cyflog£24813-£29307 ynghyd â lwfans sifft
Oriau 37 awr yr wythnos (ynghyd â lwfans sifft 12.5%, penwythnos gweithio ac ar alwad)
Dydd Cau25/10/2017 am 12 hanner dydd

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 

Angen i ddarparu cyngor, arweiniad a chyfeiriad i staff yn Heddlu Gwent mewn perthynas ag ymateb i'r rhai sy'n galw am y gwasanaeth sydd mewn argyfwng iechyd meddwl neu â phroblemau iechyd meddwl. Gwneud penderfyniadau annibynnol proffesiynol y maent yn atebol o fewn eu cod ymddygiad proffesiynol a pholisïau perthnasol eraill.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau 

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

 

LleoliadPencadlys Heddlu Gwent
Cyflog£33,597-£36,570 ynghyd â atodiad marchnad modd (nad ydynt gytundebol) o £7000.
Oriau

37 awr yr wythnos (Mae y swyddi yn gofyn am ddarpariaeth 24/7 ac felly mae'r rota yn seiliedig ar 6 dydd gweithio ac 4 i ffwrdd dros gyfnod o 10 wythnos)   

Dydd Cau07/11/2017 am 12 hanner dydd

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am aelod newydd o’r tîm I ddarparu cymorth adnoddau dynol gan gynnwys monitro gweithgareddau ymchwil a dadansoddi polisïau adnoddau dynol a gweithdrefnau, ymgymryd â recriwtio a dethol, gwerthuso swyddi, a darparu adnoddau dynol cyngor ac arweiniad cyffredinol i gefnogi amcanion adrannol.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

 

Lleoliad Vantage Point, Cwmbran
Cyflog£24,813 - £26,535
Oriau 37 awr yr wythnos
Dydd Cau08/11/2017 am hanner dydd

 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am aelod newydd o dîm i ymuno â 'n tîm i ddarparu cymorth cynhwysfawr i ddefnyddio technegau cydnabyddedig, methodolegau er mwyn cyflawni newid yn llwyddiannus a sylweddoli manteision i sefydliadau gweithgarwch newid busnes.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

LleoliadPencadlys, Cwmbran
Cyflog£21,999 - £24,030
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau 01/11/2017

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr